Dac? crezi în cauza pe care o sus?ii, ai încredere c? nu i?i va fi greu s? î?i atingi targetul pe care ?i-l propui, chiar dac? e?ti la prima experien?? de fundraiser voluntar. Conteaz?, bineîn?eles, re?eaua social? pe care o ai, dar asta nu e totul. Important? este implicarea ta în a-i activa pe cei din jurul t?u. La final vei avea o satisfac?ie de neînlocuit, vei înv??a lucruri noi ?i vei vedea ca fundraisingul poate fi chiar distractiv.

Iat? câteva sugestii care te pot ajuta:

1. Fii informat

Informeaz?-te despre cauza ?i proiectele pe care le promovezi. Cifrele ?i rezultatele de pân? acum, pove?tile cu beneficiarii te pot ajuta s? accentuezi importan?a rolului organiza?iei pe care o sus?ii în comunitate ?i î?i confer? credibilitate.

2. Anun?? proiectul ?i nu targetul de bani

Când prezin?i proiectul pune în eviden?? necesitatea lui ?i importan?a impactului acestuia în comunitate. Preferabil s? nu impui o dona?ie minim?. Orice dona?ie este important?.

Po?i sugera, îns?, diverse trepte de dona?ie traducând banii în beneficii: de exemplu 10 lei dona?i înseamna un copac plantat, 25 lei = o mas? de prânz pentru copii dintr-un orfelinat, 100 de lei acoper? costurile pentru o vizit? la domiciliu cu tratament medical pentru un bolnav de cancer… Organiza?ia beneficiar? î?i poate oferi date relevante în acest sens.

3. Fii personal

E-mailurile în bulk sau mesajele generale au impact mult mai mic decât mesajele personalizate. Atunci când abordezi pe cineva s? doneze pe pagina ta, încearc? s? legi mesajul de experien?e comune sau care ar putea s? trimit? la specificul evenimentului la care participi, ori al cauzei pe care o sus?ii. Încearc? s? vorbe?ti pe limba celui pe care vrei s? îl convingi ?i s? g?se?ti cel mai potrivit mod de a-l face s? în?eleag? ce te determin? pe tine s? sus?ii o anumita cauz? ?i de ce e important s? contribuim fiecare dintre noi la rezolvarea problemelor comunit??ii în care tr?im.

Un argument puternic este impactul pozitiv pe care îl are proiectul sus?inut de tine asupra comunit??ii (cu rezultate ?i cifre) ?i, implicit, direct sau indirect, asupra fiec?ruia dintre noi.

4. Poveste?te tuturor, promoveaz? ?i offline ?i nu te opri doar la social media

Este important s? vorbe?ti despre ini?iativa ta ?i “offline” pentru ca mesajul t?u s? ajung? ?i la cei care nu l-au v?zut în post?rile online.

O idee simpla dar eficienta ar fi ca, pe perioada campaniei tale, s? înlocuie?ti un r?spuns obi?nuit la întrebarea “Ce mai faci?”/” Bine” cu “Foarte bine! Uite, m? antrenez s? particip la un maraton caritabil ?i strâng bani pentru cauza X”. Asta ar putea s? trezeasc? interesul interlocutorului ?i s? deschid? o discu?ie fructuoas?.

Este o ocazie foarte bun? s? le vorbe?ti ?efilor t?i sau persoanelor factori de decizie din compania unde lucrezi, ori din alte companii unde ai prieteni, despre ini?iativa ta ?i s? le-o prezin?i ca o oportunitate de a sus?ine o cauza sociala prin sponsorizare.

5. Fii creativ ?i pune-?i în valoare talentele ?i calit??ile personale

Folose?te-?i talentele, pasiunile ?i calit??ile personale pentru a-?i promova ini?iativa ?i a activa oamenii din jurul t?u. În felul acesta po?i face fundraisingul distractiv, chiar ?i f?r? s? ai un buget de investit.

Te pricepi la grafica? F? un vizual care ar putea s? se r?spândeasc? viral în online.

E?ti pasionat de film. F? un filmule? care sa sensibilizeze ?i prin care s? promovezi ini?iativa ta.

?tii s? cân?i la chitar? ?i ai un prieten care are un bar? Organiza?i împreuna o seara de chitara între cunoscu?i în care s? îi incuraja?i pe invita?i s? fac? o dona?ie pentru cauza ta.

Te pricepi la g?tit? F?-le colegilor t?i de la serviciu o surpriza ?i du-le pr?jituri la birou. Spune-le s? doneze pe pagina ta de Galantom banii pe care i-ar fi dat pentru desertul de la masa de prânz din acea zi. Cu siguran?? vor dona mai mult…

Urmeaz? ziua ta? Îndeamn?-?i prietenii, în loc s? î?i cumpere un cadou, s? fac? o dona?ie pe pagina ta de Galantom.

Unul dintre fundraiseri pasionat de poker a organizat o seara de joc cu prietenii în care to?i participan?ii au fost de acord s? doneze potul c?tre cauza pentru care el urma s? alerge.

Mai multe idei de fundraising g?se?ti aici.

6. Nu uita s? mul?ume?ti personalizat donatorilor ?i ofer? o mic? recompens?

Este foarte important s? î?i ara?i recuno?tin?a. Un e-mail de mul?umire, un telefon sau un simplu mul?umesc îl pot face pe donator s? simt? ca a f?cut un gest cu adevarat important, indiferent de suma pe care a donat-o.

Po?i oferi chiar mici recompense care pot fi obiecte promo?ionale ale organiza?iei beneficiare, obiecte realizate de beneficiari (de ex. felicit?ri f?cute de copii), lucruri f?cute de tine (origami, un cântec la chitara cu dedica?ie live, sa-?i imprimi pe tricoul cu care participi la eveniment numele tuturor donatorilor) sau orice altceva consideri tu potrivit. Nu trebuie sa fie neap?rat ceva material. Poate fi o experien??.

O experien?? de impact este dac? reu?e?ti s? organizezi o vizit? cu donatorii în centrul organiza?iei pentru ca ace?tia sa cunoasc? direct beneficiarii. Acest lucru poate fi mai greu de realizat din punct de vedere logistic ?i pentru ca va fi greu s? alegi o zi in care sa fie to?i donatorii disponibili. Dar po?i merge tu într-o astfel de vizit?, doar cu cei care vor fi disponibili ?i pute?i face împreun? un scurt filmule? care sa le arate ?i celorlal?i cum se întâmpl? lucrurile în proiect.

Foarte important este s? îi ?ii la curent pe donatori cu evolu?ia proiectului pe care ei l-au sus?inut. R?mâi în leg?tura cu reprezentan?ii organiza?iei pe care o sus?ii ?i transmite-le donatorilor finalitatea proiectului. În acest fel le cre?ti încrederea în demersurile tale ?i în cauza pe care tu o sus?ii. Unii dintre ei poate vor deveni în timp, la rândul lor, fundraiseri voluntari pe Galantom, urmând exemplul t?u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *