Criteriile după care ne ghidăm când adoptăm o organizație pe Galantom sunt:

1. Este o organizație non-guvernamentală (asociație, fundație), fără scop lucrativ, înregistrată legal în România și acreditată pentru acordarea serviciilor în proiectele pe care le desfășoară (unde acreditarea este necesară).

2. Este o organizație care desfășoară proiecte cu impact social în România, iar proiectele implementate să aiba un impact social cuantificabil.

3. Nu implementează, nu susține și nu promovează evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică, ori care incită la discriminare de orice fel sau la ură.

4. Este o organizație credibilă care comunică transparent cu publicurile sale. Are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităților (ex. site web, raport anual , raport de audit etc.).

5. Și-a îndeplinit toate obligațiile de plata a contribuțiilor la asigurările sociale și nu are datorii fiscale.

6. Nu este în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare, sau cu activitatea suspendată, nu este plasată sub administrare judiciară, nu a ajuns la un compromis cu creditorii, nu și-a întrerupt activitatea, nu face obiectul vreunei proceduri în legătură cu acestea și nu se află într-o situație asemănătoare în cadrul unei proceduri similare prevăzută de legile și normele legale în vigoare în România.

7. Nu a făcut obiectul vreunei hotărâri judecătorești care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupție, aderare la un grup infracțional sau orice altă activitate ilicită care prejudiciază interesele financiare și nu numai ale Comunităților.

8. Nu a avut alte abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare.

9. Reprezentanții sau angajații organizației nu susțin scopuri politice, nu sunt sau nu au fost condamnați ori au executat pedepse pentru fapte privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice, private sau individuale.

Comments

  1. Pingback: Cum functioneaza Galantom? – Galantom Help

  2. Pingback: Care sunt pasii de urmat pentru a deveni organizatie beneficiara pe Galantom? – Galantom Help Organizatii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *