Sunt câteva criterii, zicem noi de bună credință, pe care le urmărim atunci când ne facem o nouă organizație parteneră.

Asociația Envision este denumită în continuare “Partenerul”.

1. Să fie o organizație neguvernamentală (asociație, fundație), non-profit, înregistrată legal în România și acreditată pentru acordarea serviciilor în proiectele pe care le desfășoară (unde acreditarea este necesară). Proiectele desfășurate să aibă impact social în România și să aibă definite obiective și rezultate măsurabile.

2. Să nu implementeze, să nu susțină și să nu promoveze evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică, ori care incită la discriminare de orice fel sau la ură.

3. Să fie o organizație credibilă care comunică transparent cu grupul său țintă atât în mediul on-line, cât și în cel cotidian, respectiv să dispună de un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităților (ex. site web, raport de audit etc.).

4. Să își îndeplinească toate obligațiile de plată a contribuțiilor, taxelor și impozitelor față de bugetul statului și bugetul local, să nu aibă datorii fiscale.

5. Să fie în funcțiune, respectiv să nu fie în curs  de dizolvare ori lichidare, sau cu activitatea suspendată, să nu fie plasată sub administrare judiciară, să nu facă obiectul vreunei proceduri în legătură cu sau similare cu cele de mai sus.

6. Să nu fi făcut obiectul vreunei hotărâri judecătorești care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupție, aderare la un grup infracțional sau orice altă activitate ilicită care prejudiciază interesele financiare și nu numai ale comunităților.

7. Să nu fi avut abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare sau abateri în urma cărora să se fi produs prejudicii de orice natură în dauna unor persoane terțe.

8. Să asigure condițiile tehnice, organizatorice și manageriale necesare pentru protejarea confidențialității informațiilor obţinute în cursul activităților profesionale și care se referă la Partener, la voluntarii, angajații și colaboratorii acestuia, la persoanele care donează sau care sunt fundraiseri voluntari prin intermediul instrumentelor de fundraising oferite de Partener, precum și a confidențialității oricăror alte informații obținute în urma utilizării acestor instrumente. Aceste condiții se referă, printre altele, la operațiunile de prelucrare, colectare, stocare, transmitere ori distrugere a datelor personale obținute de către organizația parteneră.

9. Reprezentanții, angajații sau colaboratorii activii ai organizației trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  • Nu pot susține scopuri politice. 
  • Nu pot avea condamnări sau, după caz, executări de  pedepse pentru fapte privind conduită profesională, fraudă, corupție sau orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice, private sau individuale.

10. De asemenea, persoanele amintite la punctul anterior au și următoarele obligații:

  • Să cunoască, să implementeze la nivelul organizației și să respecte toate măsurile necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform dispozițiilor GDPR și ale legislației din România.
  • Să respecte și să protejeze informația profesională obținută în urma derulării obligațiilor sau atribuțiilor profesionale ce are legătură cu activitatea Partenerului.
  • Să respecte și să protejeze confidențialitatea informațiilor obstinate în cursul activităților profesionale și care se referă la Partener, la voluntarii, angajații și colaboratorii acestuia, la persoanele care donează sau sunt fundraiseri voluntari prin intermediul instrumentelor de fundraising oferite de Partener, precum și confidențialitatea oricăror alte informații obținute în urma utilizării acestor instrumente.

Comments

  1. Pingback: Cum functioneaza Galantom? – Galantom Help

  2. Pingback: Care sunt pasii de urmat pentru a deveni organizatie beneficiara pe Galantom? – Galantom Help Organizatii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.