Ai cel pu?in 3 motive pentru care s? devii organiza?ie beneficiar? pe Galantom:

1. Este o platform? dezvoltat? de o echip? cu experien?? în fundraising ?i organizare de evenimente care în?elege foarte bine nevoile tale ?i este foarte deschis? la feeback ?i la sharing de informa?ii ?i know how (scuza?i rongleza 🙂 ).

2. Galantom î?i deschide oportunitatea de a aborda o zona fundraisingului mai putin folosita la noi si cu perspectiva, fundraisingul online.

3. Galantom este mai mult decât o platforma de crowdfunding, pentru c? î?i propune s? se dezvolte într-un instrument cât mai complet de CRM, care s? te ajute s? creezi ?i s? gestionezi u?or rela?ii pe termen lung cu fundraiserii voluntari ?i donatorii individuali.

În plus echipa Galantom are acela?i scop ca ?i tine: cre?terea impactului social al proiectelor organiza?iei tale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.