Un fundraiser Galantom este o persoan? c?reia îi pas? de problemele comunit??ii în care tr?ie?te ?i nu a?teapt? ca rezolvarea acestora s? vina de la stat, guvern sau de altundeva.

El alege s? se implice ?i s? contribuie la schimbarea în bine pe care ?i-o dore?te în comunitate.

Un fundraiser Galantom poate fi un amator de sport care alege s? adauge motiva?iei personale de a-?i dep??i limitele sau obiectivele propuse pentru o competi?ie sportiv?, o motiva?ie în plus, aceea de a sus?ine o cauz? caritabil? prin fundraising. Sau poate fi cineva care decide s? d?ruiasc? ziua lui de na?tere, nunta lui sau un talent personal pentru un proiect care aduce schimbare în comunitate.

Pe scurt s? fii fundraiser pe Galantom înseamn? s? sus?ii voluntar o organiza?ie nonprofit care aduce o schimbare în bine în comunitate ?i s? i?i activezi prietenii, colegii, cunoscu?ii, pe cei din mediul t?u social s? contribuie al?turi de tine, prin dona?ii, la implementarea proiectelor în care tu crezi.

Cum?

1. Folose?ti un eveniment sportiv la care participi sau pe care în organizezi, ziua ta, ori un alt eveniment important din via?a ta pentru a promova o proiectele unei organiza?ii în care crezi.

2. I?i creezi o pagina de fundraising pe Galantom.

3. Promovezi pagina ta de fundraising online ?i offline în re?eaua ta social? ?i încerci s? îi convingi pe cât mai mul?i din jurul t?u s? sus?in? al?turi de tine prin dona?ii proiectele organiza?iei.

Este un alt fel de crowdfunding în care cel care implementeaz? campania e?ti tu, scopul este s? sus?ii dezvoltarea unor proiecte care aduc schimbare în comunitate, iar investitorii în schimbare sunt oamenii din jurul t?u. Partea frumoas? este c?, pe termen lung, investitorii (donatorii) sunt, direct sau indirect, ?i beneficiarii schimb?rilor care se întâmpl? ca urmare a implic?rii lor în comunitate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *