Despre organiza?ie

 1. Sinopsis organiza?ie: text de descriere a organiza?iei care s? con?in? misiunea organiza?iei ?i alte informa?ii relevante despre aceasta (maxim 250 de cuvinte);
 2. Cum i?i dore?ti s? apar? numele organiza?iei în URL (exemplu Asocia?ia Inima Copiilor – inimacopiilor.galantom.ro);
 3. Logo-ul organiza?iei în format vectorial;
 4. Un header care s? personalizeze pagina cu dimensiunile 1170×300 px. În cazul în care nu dore?ti header, pe pagina organiza?iei se va afi?a doar logo-ul (ex. pagin? cu header | ex. pagin? f?r? header);
 5. Link-ul c?tre un videoclip înc?rcat pe youtube relevant pentru organiza?ie care s? par? pe pagin?. Dac? nu dore?ti s? apar? un videoclip al organiza?iei, în pagina va ap?rea videoclipul de promo Galantom;
 6. Dac? organiza?ia nu are deja un operator de pla?i online cu care colaboreaz?, sa faci demersuri pentru semnarea unui contract cu un astfel de operator. Este obligatoriu s? ai un contract cu un operator de pla?i online pentru a beneficia de dona?ii online prin plata cu cardul. Noi i?i putem oferi recomand?ri ?i sprijin pentru integrarea paginii tale de Galantom cu un operator de pla?i online, fie ca ai deja fi ca nu ai contract cu un furnizor de astfel de servicii;rais
 7. Datele persoanei de contact în rela?ia cu Galatnom, fundraiserii ?i donatorii – adresa po?tal? a organiza?iei ?i num?rul de telefon , persoan? de contact, func?ie, telefon, adresa de e-mail.
 8. Site-ul organiza?iei.

Proiectele organiza?iei

Ne po?i propune unul sau mai multe proiecte pentru care dore?ti s? strângi fonduri. Proiectele trebuie sa aib? impact social cuantificabil (s? fie descris clar scopul, ce schimb?ri aduce, cine sunt beneficiarii ?i num?rul acestora, bugetul proiectului, cum se pot cuantifica fondurile strânse în beneficii ?i impact social).

Un scurt exemplu ar putea fi: Proiectul X î?i propune sa ofere îngrijire paliativ? gratuit? la domiciliu pentru 30 de bolnavi incurabili în stadii terminale timp de un an. Bugetul anual a proiectului este de X RON. Fondurile strânse vor acoperi costurile medicamentelor, costurile de transport ale personalului medical la domiciliu ?i costurile cu personalul medical ?i de asisten?? social?. Fiecare dona?ie de 100 de RON poate acoperi costul integral al unei vizite la domiciliul unui pacient cu tratamentul medical specializat inclus…

Pentru crearea proiectului pe site vom avea nevoie de:

 1. Titlul proiectului
 2. Descrierea proiectului (maxim 300 cuvinte);
 3. O fotografie sau un vizual relevant pentru proiect, cu dimensiunea minim 560 x 360 px.

Despre eveniment

 1. Descrierea evenimentului (maxim 300 de cuvinte);
 2. Logo-ul sau o fotografie relevant? pentru eveniment, cu dimensiunea minim? 560 x 360 px.

Despre primul fundraiser

 1. Nume si prenume
 2. Numar de telefon
 3. Adresa e-mail
 4. Data nasterii
 5. Oras de resedinta
 6. Titlul paginii de fundraising
 7. Textul cu descriere/motivatia
 8. Targetul de fundraising (suma pe care isi propune sa o stranga)
 9. O poza sau mai multe poze cu fundraiserul pentru ilustrarea profilului si a paginii

Vezi aici o pagina de fundraising existenta ca sa iti poti face o idee mai clara despre cum arata elementele puse in pagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *