Sus?ine dezvoltarea platformei Galantom.ro

Care este scopul proiectului? Prin proiectul Galantom.ro dorim s? oferim o unealt? util? organiza?iilor, fundraiserilor ?i donatorilor pentru a strânge fondurile necesare proiectelor care aduc schimbare în comunitate. Aceast? unealt? ?i-a dovedit deja utilitatea ?i impactul prin proiectele pe care le-a sprijinit pân? acum (vezi rezultatele aici). Pentru a nu afecta bugetele organiza?iilor, platforma este […]

Read More