De ce s? devin organiza?ie beneficiar? pe Galantom?

Ai cel pu?in 3 motive pentru care s? devii organiza?ie beneficiar? pe Galantom: 1. Este o platform? dezvoltat? de o echip? cu experien?? în fundraising ?i organizare de evenimente care în?elege foarte bine nevoile tale ?i este foarte deschis? la feeback ?i la sharing de informa?ii ?i know how (scuza?i rongleza 🙂 ). 2. Galantom […]

Read More

Informa?ii pentru crearea paginii de organiza?ie pe Galantom

Despre organiza?ie Sinopsis organiza?ie: text de descriere a organiza?iei care s? con?in? misiunea organiza?iei ?i alte informa?ii relevante despre aceasta (maxim 250 de cuvinte); Cum i?i dore?ti s? apar? numele organiza?iei în URL (exemplu Asocia?ia Inima Copiilor – inimacopiilor.galantom.ro); Logo-ul organiza?iei în format vectorial; Un header care s? personalizeze pagina cu dimensiunile 1170×300 px. În […]

Read More

Care sunt criteriile de acceptare a unei organiza?ii pe Galantom?

Criteriile dup? care ne ghid?m când adopt?m o organiza?ie pe Galantom sunt: 1. Este o organiza?ie non-guvernamental? (asocia?ie, funda?ie), f?r? scop lucrativ, înregistrat? legal în România ?i acreditat? pentru acordarea serviciilor în proiectele pe care le desf??oar? (unde acreditarea este necesar?). 2. Este o organiza?ie care desf??oar? proiecte cu impact social în România, iar proiectele implementate […]

Read More